"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

 

Středisko výchovné péče v České Lípě (SVP) je školské zařízení
a je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy Liberec.

Činnost Střediska výchovné péče Česká Lípa je podpořena městem ,

na zajištění provozu se podílí Liberecký kraj.     

Zaměřujeme se na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v obtížných životních situacích, které mají vliv na společné soužití celé rodiny a jejího okolí. Poskytujeme poradenské služby a podporu také školám a pedagogickým pracovníkům. Spolupracujeme i s dalšími institucemi a odborníky. Pokud se na nás chcete obrátit, domluvte si, prosím, schůzku na uvedených kontaktech nebo využijte formulář „objednat“ na této stránce. Naše služby jsou bezplatné a k objednání není potřeba žádné doporučení.

Vernisáž v SVP

Dne 25. 4. 2016 proběhla ve Středisku výchovné péče Česká Lípa vernisáž výtvarných děl dětí ze skautské skupiny Hrošíci, které se zúčastnilo 25 hostů. Obrázky s tématem rodiny nyní zdobí společné prostory našeho zažízení. Všem autorům i zúčastněným mnohokrát děkujeme.

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče Česká Lípa Vás zve na vernisáž výstavy prací skautské družinky Hrošíků z Nového Boru.
Dne: 25.4. 2016, v 16:00 - 16:30 shromáždění hostů, 16:30 zahájení vernisáže
Kde: Havlíčkova 443, Česká Lípa ve SVP. 

Středisko výchovné péče

10.3. 2016 proběhne setkání mladistvých docházejicích do Job clubu, který organizuje Úřad práce Česká Lípa. Cílem setkání bude informovat klienty o nabídce a možnostestech spolpráce se SVP. 
 
Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 
 
Více na: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče Česká Lípa pořádá Informační setkání pro školní metodiky prevence, které se koná dne 31. 3. 2016 od 13:30 v prostorách našeho střediska (budova Domova mládeže SŠP).
 
Program:
·         Představení SVP a prohlídka prostor.
·         Seznámení s našimi aktivitami a způsobem práce.
·         Definování možností spolupráce SVP a ŠMP.
·         Nabídka a upřesnění vzdělávacích aktivit pro pedagogy v SVP.

Středisko výchovné péče

Od Února 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
Terapeutická skupina pro děti  - 1. stupeň ZŠ
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, umět se prosadit, podpora zdravého sebevědomí dítěte, součástí bude nácvik krátkých relaxačních cvičení, zvýšit a podpořit efekt rodinné terapie

Středisko výchovné péče

Provoz SVP byl zahájen v květnu 2015. Během letních prázdnin jsme upravili kanceláře a začali naplňovat kapacitu ambulantních služeb. Se začínajícím školním rokem již plně fungujeme, máme stabilní tým, můžete tedy využívat všechny nabízené služby.

Chystáme se na schůzky s výchovnými poradci, které proběhnou ve dnech 19. 10. a 26. 10. 2015 na ÚP Česká Lípa.

Dne 4. 11. 2015 se zúčastníme debaty s řediteli SŠ na Burze škol v České Lípě.

Stránky