"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

Poslání a cíle

„…dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…“

Radar O´Reilly

Vzhledem k našim zkušenostem v oblasti práce s dětmi a dospívajícími jsme se rozhodli zaměřit na práci s celou rodinou. Rodinu vnímáme jako nejdůležitější vztahovou skupinu se zásadním vlivem na každého z nás. Jsme přesvědčeni, že fungující rodina je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelná.

Cílem naší práce je podpora rodin a jednotlivců v náročných situacích či obdobích. Při práci se snažíme maximálně využívat přirozeného potenciálu konkrétní rodiny a každého jejího člena. Věříme, že trvalá změna jednotlivce je možná především tehdy, když se na změně podílí i jeho nejbližší okolí. Naše klienty se snažíme inspirovat v hledání dalších možností řešení obtížných situací, nabízíme jim porozumění a pohled zvnějšku.