"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

 

Středisko výchovné péče v České Lípě (SVP) je školské zařízení
a je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy Liberec.

Činnost Střediska výchovné péče Česká Lípa je podpořena městem ,

na zajištění provozu se podílí Liberecký kraj.     

Zaměřujeme se na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v obtížných životních situacích, které mají vliv na společné soužití celé rodiny a jejího okolí. Poskytujeme poradenské služby a podporu také školám a pedagogickým pracovníkům. Spolupracujeme i s dalšími institucemi a odborníky. Pokud se na nás chcete obrátit, domluvte si, prosím, schůzku na uvedených kontaktech nebo využijte formulář „objednat“ na této stránce. Naše služby jsou bezplatné a k objednání není potřeba žádné doporučení.

Setkání mladistvých z Job clubu

31. 1. 2017 proběhlo setkání mladistvých docházejících do Job clubu, který organizuje Úřad práce Česká Lípa. Cílem setkání bylo informovat klienty o nabídce a možno testech spolupráce se SVP. 
 
Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 
 
Více na: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

Podpůrný skupinový program pro děti

Od 15. 2. 2017 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Aktuality

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Aktuality

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Vzdělávání pro pedagogy

V dubnu a květnu proběhl semínář pro metodiky prevence a výchovné poradce s názvem Úskalí komunikace mezi školou a rodinou, ktrého se zúčastnilo celkem 27 pedagogů z celkem 12 základních a středních škol z ČeskéLípy, Nového Boru, Mimoně a dalších okolních škol. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další setkání, která plánujeme na podzim 2016, témata budou upřesněna.

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Ve druhém pololetí jsme otevřeli podpůrnou skupinu pro děti mladšího školního věku Raketa (2. - 5. třída ZŠ). Od února do června 2016 proběhlo 7 setkání setkání s celkem 8 dětmi, potkávali jsme se každé dva týdny. Společně jsme se věnovali tématům: rodina, škola, spolupráce, sebedůvěra a sny a přání dětí. Další běh skupiny plánujeme na říjen - prosinec 2016.

Stránky