"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

Nové možnosti spolupráce

SVP Česká Lípa ve školním roce 2020/2021 nabízí:

  • Poradenské a terapeutické konzultace, krizovou intervenci pro děti, dospívající a rodiče při výchovných, osobnostních nebo jiných složitých životních situacích.
  • Aktuálně probíhá skupinový program pro studenty středních škol.
  • Od října 2020 bude probíhat skupinový program pro děti na 2. stupni ZŠ (7., 8., a 9. třída).

Nově nabízíme:

  • Krizovou intervenci pro děti a rodiče telefonní i online formou. Jedná se o podporu pro kohokoli, kdo je v aktuální situaci ve zvýšeném stresu a jeho stav má dopad na rodinu, vývoj a výchovu dětí.
  • Online poradenské a terapeutické konzultace pro klienty, kteří nemohou nebo se obávají navštívit naše zařízení osobně. Je možné využít telefonní hovory nebo konzultací přes WhatsUPP, Skype, Viber.

Během konzultací i skupinových programů je samozřejmé dodržování nezbytných hygienických opatření (dezinfekce, roušky, nutný odstup).
Klienti na začátku spolupráce podepisují čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
Všechny nabízené služby jsou bezplatné, není nutné žádné doporučení.