"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

Mimořádná opatření

Dne 9. září bylo s účinností od 10. září vydáno Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb.
Týká se to i našeho zařízení. Proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek. Po příchodu do Střediska je k dispozici desinfekce a dále Vám bude předloženo k podepsání prohlášení o neexistenci známých příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Po jeho podepsání je možné za dodržení odupu (nejméně 1,5 metru) roušky v průběhu konzultace odložit. 
V případě, že u sebe pozorujete příznaky virového onemocnění, prosíme nechoďte na konzultaci a spojte se s námi telefonicky k domluvě dalšího postupu spolupráce.
Děkujeme za pochopení a podporu.