"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

Aktuality

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Vzdělávání pro pedagogy

V dubnu a květnu proběhl semínář pro metodiky prevence a výchovné poradce s názvem Úskalí komunikace mezi školou a rodinou, ktrého se zúčastnilo celkem 27 pedagogů z celkem 12 základních a středních škol z ČeskéLípy, Nového Boru, Mimoně a dalších okolních škol. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další setkání, která plánujeme na podzim 2016, témata budou upřesněna.

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Ve druhém pololetí jsme otevřeli podpůrnou skupinu pro děti mladšího školního věku Raketa (2. - 5. třída ZŠ). Od února do června 2016 proběhlo 7 setkání setkání s celkem 8 dětmi, potkávali jsme se každé dva týdny. Společně jsme se věnovali tématům: rodina, škola, spolupráce, sebedůvěra a sny a přání dětí. Další běh skupiny plánujeme na říjen - prosinec 2016.

Vernisáž v SVP

Dne 25. 4. 2016 proběhla ve Středisku výchovné péče Česká Lípa vernisáž výtvarných děl dětí ze skautské skupiny Hrošíci, které se zúčastnilo 25 hostů. Obrázky s tématem rodiny nyní zdobí společné prostory našeho zažízení. Všem autorům i zúčastněným mnohokrát děkujeme.

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče Česká Lípa Vás zve na vernisáž výstavy prací skautské družinky Hrošíků z Nového Boru.
Dne: 25.4. 2016, v 16:00 - 16:30 shromáždění hostů, 16:30 zahájení vernisáže
Kde: Havlíčkova 443, Česká Lípa ve SVP. 

Středisko výchovné péče

10.3. 2016 proběhne setkání mladistvých docházejicích do Job clubu, který organizuje Úřad práce Česká Lípa. Cílem setkání bude informovat klienty o nabídce a možnostestech spolpráce se SVP. 
 
Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 
 
Více na: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče Česká Lípa pořádá Informační setkání pro školní metodiky prevence, které se koná dne 31. 3. 2016 od 13:30 v prostorách našeho střediska (budova Domova mládeže SŠP).
 
Program:
·         Představení SVP a prohlídka prostor.
·         Seznámení s našimi aktivitami a způsobem práce.
·         Definování možností spolupráce SVP a ŠMP.
·         Nabídka a upřesnění vzdělávacích aktivit pro pedagogy v SVP.

Stránky