"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po - Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá       8:00 – 14:00

 

Dne 9. září bylo s účinností od 10. září vydáno Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb. Týká se to i našeho zařízení. Proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek. 

 

Rodiče a blízcí

Můžete se na nás obrátit, pokud:

  • Máte komplikované vztahy se svými dětmi, nerozumíte jejich chování.
  • Řešíte časté neshody mezi sourozenci.
  • Máte partnerské obtíže, které mají vliv i na Vaše děti.
  • V poslední době se výrazně změnilo chování Vašeho dítěte a Vy nevíte proč.
  • Potýkáte se s opakovanou nespavostí svého dítěte, přetrvávajícím pomočováním, bolestmi břicha či jinými psychosomatickými projevy.
  • U Vašeho dítěte se objevuje zvýšená agresivita, hyperaktivita, neklid, úzkost, nesoustředěnost, přecitlivělost, depresivita, tendence k sebepoškozování či další.
  • Dlouhodobě řešíte se svým dítětem záškoláctví, lhaní, krádeže, útěky z domova, školní neúspěšnost.
  • Vaše dítě dlouhodobě nerespektuje autority – Vaši či ve škole.
  • Máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s návykovými látkami, alkoholem nebo se pohybuje v nevhodné vrstevnické partě.
  • Sledujete u svého dítěte prvky závislostního chování např. na počítači, ve vztazích apod.

Ale i v jiných případech.