"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

Rodiče a blízcí

Můžete se na nás obrátit, pokud:

  • Máte komplikované vztahy se svými dětmi, nerozumíte jejich chování.
  • Řešíte časté neshody mezi sourozenci.
  • Máte partnerské obtíže, které mají vliv i na Vaše děti.
  • V poslední době se výrazně změnilo chování Vašeho dítěte a Vy nevíte proč.
  • Potýkáte se s opakovanou nespavostí svého dítěte, přetrvávajícím pomočováním, bolestmi břicha či jinými psychosomatickými projevy.
  • U Vašeho dítěte se objevuje zvýšená agresivita, hyperaktivita, neklid, úzkost, nesoustředěnost, přecitlivělost, depresivita, tendence k sebepoškozování či další.
  • Dlouhodobě řešíte se svým dítětem záškoláctví, lhaní, krádeže, útěky z domova, školní neúspěšnost.
  • Vaše dítě dlouhodobě nerespektuje autority – Vaši či ve škole.
  • Máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s návykovými látkami, alkoholem nebo se pohybuje v nevhodné vrstevnické partě.
  • Sledujete u svého dítěte prvky závislostního chování např. na počítači, ve vztazích apod.

Ale i v jiných případech.