"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po- Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá 8:00 – 14:00

SVP Česká Lípa je během letních prázdnin plně v provozu. Můžete se k nám objednat dle výše uvedené pracovní doby.V případě potřeby je možné objednat se i na září 2020.

Hlavní vchod do budovy je během léta uzamčen, pokud k nám jdete osobně, volejte tel.778 529 682.

 

 

Rodiče a blízcí

Můžete se na nás obrátit, pokud:

  • Máte komplikované vztahy se svými dětmi, nerozumíte jejich chování.
  • Řešíte časté neshody mezi sourozenci.
  • Máte partnerské obtíže, které mají vliv i na Vaše děti.
  • V poslední době se výrazně změnilo chování Vašeho dítěte a Vy nevíte proč.
  • Potýkáte se s opakovanou nespavostí svého dítěte, přetrvávajícím pomočováním, bolestmi břicha či jinými psychosomatickými projevy.
  • U Vašeho dítěte se objevuje zvýšená agresivita, hyperaktivita, neklid, úzkost, nesoustředěnost, přecitlivělost, depresivita, tendence k sebepoškozování či další.
  • Dlouhodobě řešíte se svým dítětem záškoláctví, lhaní, krádeže, útěky z domova, školní neúspěšnost.
  • Vaše dítě dlouhodobě nerespektuje autority – Vaši či ve škole.
  • Máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s návykovými látkami, alkoholem nebo se pohybuje v nevhodné vrstevnické partě.
  • Sledujete u svého dítěte prvky závislostního chování např. na počítači, ve vztazích apod.

Ale i v jiných případech.