"Labyrint je zkouška, ale v jeho středu svítí světlo a natažená nit ukazuje cestu nazpět k nové svobodě. V labyrintu poznáváme, kdo jsme a jak je svět uspořádán." Václav Cílek, Labyrinty světa

 

TELEFON:
778 529 682
ADRESA:
Havlíčkova 443,
470 01 Česká Lípa
PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7:00 – 15:00

 

Od 10. 10. 2023 zapisujeme nové a obnovené klienty pouze do pořadníku. 

KDY SE NA NÁS OBRÁTIT

Děti a dospívající

Zažili jste nebo zažíváte tyto situace:

 • Nemáte se komu svěřit se svým problémem.
 • Máte pocit, že vám okolí nerozumí.
 • V některých situacích obtížně zvládáte svoje pocity (vztek, smutek, úzkost…).
 • Hádáte se často s rodiči nebo se sourozenci.
 • Zažívá vaše rodina těžkou situaci.
 • Nerozumíte si se spolužáky, vrstevníky, kamarády.
 • Máte potíže s učiteli.
 • Zhoršili jste se ve škole.
 • Byli jste obětí nebo svědky šikany.

S tím vším, ale i s dalšími problémy se na nás můžete obrátit…

Rodiče a blízcí

Můžete se na nás obrátit, pokud:

 • Máte komplikované vztahy se svými dětmi, nerozumíte jejich chování.
 • Řešíte časté neshody mezi sourozenci.
 • Máte partnerské obtíže, které mají vliv i na Vaše děti.
 • V poslední době se výrazně změnilo chování Vašeho dítěte a Vy nevíte proč.
 • Potýkáte se s opakovanou nespavostí svého dítěte, přetrvávajícím pomočováním, bolestmi břicha či jinými psychosomatickými projevy.
 • U Vašeho dítěte se objevuje zvýšená agresivita, hyperaktivita, neklid, úzkost, nesoustředěnost, přecitlivělost, depresivita, tendence k sebepoškozování či další.
 • Dlouhodobě řešíte se svým dítětem záškoláctví, lhaní, krádeže, útěky z domova, školní neúspěšnost.
 • Vaše dítě dlouhodobě nerespektuje autority – Vaši či ve škole.
 • Máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s návykovými látkami, alkoholem nebo se pohybuje v nevhodné vrstevnické partě.
 • Sledujete u svého dítěte prvky závislostního chování např. na počítači, ve vztazích apod.

Ale i v jiných případech.

Pedagogové, školy a další instituce

Řešíte se svými žáky či klienty tyto situace:

 • Obtížně se Vám komunikuje s rodiči dítěte.
 • Rodinné obtíže ovlivňují chování dítěte ve škole nebo jinde.
 • Potýkáte se s agresivitou, hyperaktivitou, přecitlivělostí, úzkostností či nesoustředěností dítěte.
 • Všimli jste si výrazné změny v chování dítěte, zásadního zhoršení prospěchu.
 • Dítě Vás nerespektuje, obtížně se zvládá.
 • Problematické vztahy ve třídě, prvky šikany, nezvladatelná třída.

Ale i s dalšími obdobnými problémy.