"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po - Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá       8:00 – 14:00

 

Dne 9. září bylo s účinností od 10. září vydáno Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb. Týká se to i našeho zařízení. Proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek. 

 

Poslání a cíle

„…dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…“

Radar O´Reilly

Vzhledem k našim zkušenostem v oblasti práce s dětmi a dospívajícími jsme se rozhodli zaměřit na práci s celou rodinou. Rodinu vnímáme jako nejdůležitější vztahovou skupinu se zásadním vlivem na každého z nás. Jsme přesvědčeni, že fungující rodina je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelná.

Cílem naší práce je podpora rodin a jednotlivců v náročných situacích či obdobích. Při práci se snažíme maximálně využívat přirozeného potenciálu konkrétní rodiny a každého jejího člena. Věříme, že trvalá změna jednotlivce je možná především tehdy, když se na změně podílí i jeho nejbližší okolí. Naše klienty se snažíme inspirovat v hledání dalších možností řešení obtížných situací, nabízíme jim porozumění a pohled zvnějšku.