"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po-Čt 8:00 – 15:00, Pá 8:00 – 14:00

Poslání a cíle

„…dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…“

Radar O´Reilly

Vzhledem k našim zkušenostem v oblasti práce s dětmi a dospívajícími jsme se rozhodli zaměřit na práci s celou rodinou. Rodinu vnímáme jako nejdůležitější vztahovou skupinu se zásadním vlivem na každého z nás. Jsme přesvědčeni, že fungující rodina je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelná.

Cílem naší práce je podpora rodin a jednotlivců v náročných situacích či obdobích. Při práci se snažíme maximálně využívat přirozeného potenciálu konkrétní rodiny a každého jejího člena. Věříme, že trvalá změna jednotlivce je možná především tehdy, když se na změně podílí i jeho nejbližší okolí. Naše klienty se snažíme inspirovat v hledání dalších možností řešení obtížných situací, nabízíme jim porozumění a pohled zvnějšku.