"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po- Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá 8:00 – 14:00

SVP Česká Lípa je během letních prázdnin plně v provozu. Můžete se k nám objednat dle výše uvedené pracovní doby.V případě potřeby je možné objednat se i na září 2020.

Hlavní vchod do budovy je během léta uzamčen, pokud k nám jdete osobně, volejte tel.778 529 682.

 

 

Náš tým

PhDr. Zdeňka Průchová

psycholožka a vedoucí SVP

Vzdělání:

Vystudovala psychologii na UK v Praze, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a sociální pedagogiku na UHK. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR zaměřený na práci se skupinou, dvouletý kurs artereapie a artefiletiky. Od roku 2013 je frekventantkou čtyřletého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci.

Pracovní zkušenosti:

Sedm let pracovala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě, kde měla možnost pracovat s dětmi s poruchami učení, nejvíce se zde zaměřovala na poradenskou práci s dětmi s výchovnými a osobnostními problémy, pracovala i s vrstevnickými dětskými skupinami a s třídními kolektivy.  Spolupracuje s různými státními i neziskovými organizacemi zaměřenými na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, na děti v krizových situacích, na pěstounské rodiny. Věnuje se také vzdělávání rodičů i odborné veřejnosti.


Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.

speciální pedagog

Vzdělání:

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále postgraduální studium - Univerzita Karlova v Praze. Dokončené doktorandské studium na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2013 je frekventant čtyřletého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci. Absolvoval Psychoterapeutický výcvik (SUR – 570 hodin) Univerzita Karlova v Praze.

Pracovní zkušenosti:

Terapeut, speciální pedagog (etoped), lektor, odborný poradce, intervizor aj. ve školských zařízeních, sociálních službách a v soukromém sektoru, metodik prevence (Dětský domov se školou, Psychoterapeutická ambulance, Agentura Pondělí, Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogické pracovníky.)


Mgr. et Mgr. Vendula Chrástová

speciální pedagog

Vzdělání:

Vystudovala učitelství sociálních a zdravotních předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci. Absolvovala dvouletý kurz – Studium pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci. 

Pracovní zkušenosti:. 5 let pracovala jako vychovatelka v Centru okamžité péče pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Po studiu nastoupila do střediska výchovné péče v Liberci, kde pracovala jako speciální pedagog, později jako vychovatel. Působila v Praze na ZŠ a SOŠ Kavčí hory jako učitelka, vychovatelka ŠD a školní speciální pedagog. 

 


Bc. Pavla Krátká, Dis.

sociální pracovnice

 Vzdělání:

Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální v Praze 6, dále pak sociální práci na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pracovní zkušenosti:

Pracovala jako kurátor pro mládež nejprve na Okresním úřadě Česká Lípa, později na Městském úřadě Česká Lípa. V rámci agendy SPOD prácovala se skupinou mladistvých - podpůrná skupina. Lektorsky vede kurz Komunikace ve skupině pro SOŠ a SOU. Realizovala primární prevence pro žáky stupně základních škol. V posledních letech pracovala jako referent SPOD se zaměřením na náhradní rodinnou péči.

 

 


Mgr. Tereza Meissnerová 

sociální pracovnice (na rodičovské dovolené)

 Vzdělání:

Vystudovala vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Sociální pedagogiku na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pracovní zkušenosti:

Absolvovala odborné stáže v Probační a mediační službě ČR, Dětských domovech, Středisku výchovné péče, Dětském diagnostickém ústavu a dalších pedagogických a zdravotnických zařízeních.