"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po - Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá       8:00 – 14:00

 

Dne 9. září bylo s účinností od 10. září vydáno Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb. Týká se to i našeho zařízení. Proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek. 

 

Co Vás čeká?

Objednání – na první konzultaci je třeba se objednat předem zde na stánkách, telefonicky nebo osobně u sociální pracovnice.

První kontakt – naše sociální pracovnice si Vás pozve na krátkou osobní schůzku (cca 20 minut) s cílem zmapovat aktuální situaci v rodině či škole, promluvit si o Vašich očekáváních. Na základě této schůzky pak zvolíme nejvhodnější způsob spolupráce a nabídneme Vám přesný termín s konkrétním terapeutem. Na toto setkání přichází zpravidla pouze iniciátor kontaktu (rodič, učitel či klient samotný).

Konzultace – na prvním setkání s klíčovým pracovníkem vytvoříte plán spolupráce, domluvíte se na přibližném počtu setkání, frekvenci, účastnících apod.