"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po- Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá 8:00 – 14:00

SVP Česká Lípa je během letních prázdnin plně v provozu. Můžete se k nám objednat dle výše uvedené pracovní doby.V případě potřeby je možné objednat se i na září 2020.

Hlavní vchod do budovy je během léta uzamčen, pokud k nám jdete osobně, volejte tel.778 529 682.

 

 

Co nabízíme

  • Individuální a rodinnou terapii pro děti, dospívající a jejich rodiny

Terapie je vhodná při dlouhodobějších, závažnějších nebo opakovaných obtížích dítěte. Je to cesta k pochopení a porozumění tomu, co dítě sděluje prostřednictvím svého chování.

  • Výchovné a rodinné poradenství

Poradenství využíváme v případech, kdy není potřeba dlouhodobé pracovat na nastavení trvalých nebo velkých změn. Jedná se převážně o jednorázové konzultace nebo krátkodobou spolupráci. 

  • Krizová intervence

Podpora pro klienty a rodiny v akutní, náročné nebo stresové situaci, po prožitých traumatech, náhlých nečekaných změnách apod. Bývá spíše krátkodobá, má stabilizační charakter.

  • Poradenství pro školy, pedagogy, spolupracující instituce

Nabízíme jednorázové či opakované odborné poradenství v obtížných situacích se žáky, třídami, rodiči či kolegy, případové konference, vzdělávání pedagogů apod.

  • Podpůrné terapeutické skupiny pro děti, dospívající, rodiče a učitele

            Skupinová práce nabízí možnost sdílet obtížné situace s ostatními, společně nacházet řešení a vzájemně se inspirovat– "víc hlav, víc ví".

  • Program pro třídní kolektiv

            Aktivity určené k pohledu na klima třídy, její harmonizaci a návrhy další práce s kolektivem.