"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682, 487 833 161   socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po-Čt 7:30 – 15:30, Pá 7:30 – 14:00

Co nabízíme

  • Individuální a rodinnou terapii pro děti, dospívající a jejich rodiny

Terapie je vhodná při dlouhodobějších, závažnějších nebo opakovaných obtížích dítěte. Je to cesta k pochopení a porozumění tomu, co dítě sděluje prostřednictvím svého chování.

  • Výchovné a rodinné poradenství

Poradenství využíváme v případech, kdy není potřeba dlouhodobé pracovat na nastavení trvalých nebo velkých změn. Jedná se převážně o jednorázové konzultace nebo krátkodobou spolupráci.

  • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku

Diagnostiku provádíme po domluvě v indikovaných případech, jejím cílem je pomocí standardizovaných metod lépe stanovit plán péče.

  • Krizová intervence

Podpora pro klienty a rodiny v akutní, náročné nebo stresové situaci, po prožitých traumatech, náhlých nečekaných změnách apod. Bývá spíše krátkodobá, má stabilizační charakter.

  • Poradenství pro školy, pedagogy, spolupracující instituce

Nabízíme jednorázové či opakované odborné poradenství v obtížných situacích se žáky, třídami, rodiči či kolegy, případové konference, vzdělávání pedagogů apod.

  • Podpůrné terapeutické skupiny pro děti, dospívající, rodiče a učitele

            Skupinová práce nabízí možnost sdílet obtížné situace s ostatními, společně nacházet řešení a vzájemně se inspirovat – víc hlav, víc ví.

  • Program pro třídní kolektivy

    Aktivity určené k pohledu na klima třídy, její harmonizaci a návrhy další práce s kolektivem.