"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po - Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá       8:00 – 14:00

 

Dne 9. září bylo s účinností od 10. září vydáno Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb. Týká se to i našeho zařízení. Proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek. 

 

Středisko výchovné péče v České Lípě (SVP) je školské zařízení
a je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy Liberec.

Činnost Střediska výchovné péče Česká Lípa je podpořena městem ,

na zajištění provozu se podílí Liberecký kraj.     

Zaměřujeme se na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v obtížných životních situacích, které mají vliv na společné soužití celé rodiny a jejího okolí. Poskytujeme poradenské služby a podporu také školám a pedagogickým pracovníkům. Spolupracujeme i s dalšími institucemi a odborníky. Pokud se na nás chcete obrátit, domluvte si, prosím, schůzku na uvedených kontaktech nebo využijte formulář „objednat“ na této stránce. Naše služby jsou bezplatné a k objednání není potřeba žádné doporučení.

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Aktuality

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Aktuality

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Vzdělávání pro pedagogy

V dubnu a květnu proběhl semínář pro metodiky prevence a výchovné poradce s názvem Úskalí komunikace mezi školou a rodinou, ktrého se zúčastnilo celkem 27 pedagogů z celkem 12 základních a středních škol z ČeskéLípy, Nového Boru, Mimoně a dalších okolních škol. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další setkání, která plánujeme na podzim 2016, témata budou upřesněna.

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Ve druhém pololetí jsme otevřeli podpůrnou skupinu pro děti mladšího školního věku Raketa (2. - 5. třída ZŠ). Od února do června 2016 proběhlo 7 setkání setkání s celkem 8 dětmi, potkávali jsme se každé dva týdny. Společně jsme se věnovali tématům: rodina, škola, spolupráce, sebedůvěra a sny a přání dětí. Další běh skupiny plánujeme na říjen - prosinec 2016.

Vernisáž v SVP

Dne 25. 4. 2016 proběhla ve Středisku výchovné péče Česká Lípa vernisáž výtvarných děl dětí ze skautské skupiny Hrošíci, které se zúčastnilo 25 hostů. Obrázky s tématem rodiny nyní zdobí společné prostory našeho zažízení. Všem autorům i zúčastněným mnohokrát děkujeme.

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče Česká Lípa Vás zve na vernisáž výstavy prací skautské družinky Hrošíků z Nového Boru.
Dne: 25.4. 2016, v 16:00 - 16:30 shromáždění hostů, 16:30 zahájení vernisáže
Kde: Havlíčkova 443, Česká Lípa ve SVP. 

Středisko výchovné péče

10.3. 2016 proběhne setkání mladistvých docházejicích do Job clubu, který organizuje Úřad práce Česká Lípa. Cílem setkání bude informovat klienty o nabídce a možnostestech spolpráce se SVP. 
 
Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 
 
Více na: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče Česká Lípa pořádá Informační setkání pro školní metodiky prevence, které se koná dne 31. 3. 2016 od 13:30 v prostorách našeho střediska (budova Domova mládeže SŠP).
 
Program:
·         Představení SVP a prohlídka prostor.
·         Seznámení s našimi aktivitami a způsobem práce.
·         Definování možností spolupráce SVP a ŠMP.
·         Nabídka a upřesnění vzdělávacích aktivit pro pedagogy v SVP.

Stránky