"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po- Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá 8:00 – 14:00

SVP Česká Lípa je během letních prázdnin plně v provozu. Můžete se k nám objednat dle výše uvedené pracovní doby.V případě potřeby je možné objednat se i na září 2020.

Hlavní vchod do budovy je během léta uzamčen, pokud k nám jdete osobně, volejte tel.778 529 682.

 

 

Středisko výchovné péče v České Lípě (SVP) je školské zařízení
a je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy Liberec.

Činnost Střediska výchovné péče Česká Lípa je podpořena městem ,

na zajištění provozu se podílí Liberecký kraj.     

Zaměřujeme se na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v obtížných životních situacích, které mají vliv na společné soužití celé rodiny a jejího okolí. Poskytujeme poradenské služby a podporu také školám a pedagogickým pracovníkům. Spolupracujeme i s dalšími institucemi a odborníky. Pokud se na nás chcete obrátit, domluvte si, prosím, schůzku na uvedených kontaktech nebo využijte formulář „objednat“ na této stránce. Naše služby jsou bezplatné a k objednání není potřeba žádné doporučení.

SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE ZÁKLADNÍCH I STŘEDNÍCH ŠKOL K TÉMATU „PROBLÉMOVÝ TŘÍDNÍ KOLEKTIV I. ČÁST“

Ve spolupráci Pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa a Střediska výchovné péče Česká Lípa se dne 28. 3. 2017 koná úvodní pracovní schůzka pro školní metodiky prevence základních i středních škol k tématu „Problémový třídní kolektiv I. část“

Stáže pro studenty ve Středisku výchovné péče v České Lípě

Pro koho: pro studenty VŠ, VOŠ humanitního zaměření, pedagogické pracovníky v doplňkovém studiu obory výchovný poradce a metodik prevence
 
Forma: skupinová stáž v rozsahu 10 hodin, stáž je možno absolvovat dvakrát ročně (konec srpna nebo začátek ledna), maximální kapacita je 10 účastníků, stáž je jednodenní od 8:30 do 14:30 hodin
 
Náplň stáže: 
1.      seznámení se zařízením (zaměření zařízení, nejčastější témata)
2.      způsoby práce v SVP + příklady (diagnostika, individuální, rodinná, skupinová terapie, poradenství)

Setkání mladistvých z Job clubu

31. 1. 2017 proběhlo setkání mladistvých docházejících do Job clubu, který organizuje Úřad práce Česká Lípa. Cílem setkání bylo informovat klienty o nabídce a možno testech spolupráce se SVP. 
 
Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 
 
Více na: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

Podpůrný skupinový program pro děti

Od 15. 2. 2017 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

RAKETA - Podpůrná skupina pro děti

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Aktuality

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Aktuality

Od Září 2016 otvíráme terapeutickou skupinu pro děti 
RAKETA  - Podpůrný skupinový program pro děti (1. stupeň ZŠ)
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte

Stránky